Skip to content

Người Hy Bá Lai

người hy bá lai nguoi hy ba lai nhảy múa

người hy bá lai nguoi hy ba lai nhảy múa

người hy bá lai nguoi hy ba lai nhảy múa

người hy bá lai nguoi hy ba lai nhảy múa

người hy bá lai nguoi hy ba lai nhảy múa ca hát

người hy bá lai nguoi hy ba lai múa vòng tròn

người hy bá lai nguoi hy ba lai lộn nhào

người hy bá lai nguoi hy ba lai cột bong bóng vào tóc

người hy bá lai nguoi hy ba lai trên đường

người hy bá lai nguoi hy ba lai chơi trực thăng

người hy bá lai nguoi hy ba lai cầm quả chanh và nhánh lá

người hy bá lai nguoi hy ba lai

trẻ em người hy bá lai

người hy bá lai chơi nhạc

 

trẻ em hy bá lai thổi kèn

Advertisements